Obnova odseka Molske ceste

Obnova odseka Molske ceste

Obveščamo vas, da bo od 23.5.2022 do predvidoma 10.6.2022 potekala obnova odseka Molske ceste II. faza od h.št. Molska 7a (križišče s Šolsko cesto) do h.št. Loška cesta 4 (križišče s regionalno cesto), v dolžini 153,00m. Obnova obsega ureditev odvodnjavanja, priprava zgornjega ustroja in asfaltiranje. Zaradi vrste del bo vzpostavljena popolna zapora ceste, katera se bo sproti prestavljala s napredovanjem del.

Naprošamo vas, da v omenjenem terminu med 7:00 in 17:00 uro puščate osebna vozila izven postavljene zapore oz. v bližnji okolici, tako da se ne ovira gradbiščni promet.

 

Naročnik obnove Molska ceste je občina Log Dragomer.

 

Za dodatne informacije glede poteka del se lahko obrnete direktno na delovodjo na gradbišču.

Za sodelovanje in strpnost v času gradnje se vam zahvaljujemo in lepo pozdravljamo.

Hidrotehnik d.o.o.