Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Kdo je izvajalec gradbenih del in kdo opravlja nadzor?

Izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema – izvajalec gradbenih del je HIDROTEHNIK, d. o. o., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana v partnerstvu s podjetjema Komunalne gradnje d. o. o. in Trgograd d. o. o., vodja projekta je Peter Kumlanc.

Kje lahko pridobim informacije o cestnih zaporah in moteni oskrbi z vodo?

Informacije o cestnih zaporah in moteni oskrbi z vodo lahko pridobite na spletni strani projekta: ZAPORA CEST >>

Kaj je aglomeracija?

Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da sta mogoča zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta.

Kaj je PE?

PE je populacijski ekvivalent v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.